Opzeggen

Opzegging is 2 keer per jaar mogelijk; voor 31 december en voor 1 juli kunt u dit melden bij de ledenadministratie
of via onderstaand formulier. Bij tussentijdse opzegging blijft u de contributie en bondscontributie verschuldigd.
U ontvangt van de EGV een bevestiging dat het lidmaatschap is opgezegd.