Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Judith en Jurgen Jongbloed
Bestuurslid: Rob Scheffer (ledenadministratie)
Bestuurslid: Corrie Warmerhoven (GALM)
Bestuurslid: Vacature