Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Sophie van Tilburg
Secretaris: Patricia Maassen & Bertiene van Wingerden
Penningmeester: Judith Jongbloed & Jurgen Jongbloed
Ledenadministratie: Rob Scheffer
Bestuurslid GALM: Corrie Warmerhoven