GALM – Sport voor senioren

Wat is GALM?

Bewegen is heel belangrijk. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor senioren. Het is al langer bekend, dat mensen die blijven bewegen, plezieriger door het leven gaan. Ze worden niet ouder, dan de niet-sporters, maar de kwaliteit van hun leven is veel waardevoller. Op initiatief van de Landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) en onder leiding van een werkgroep van de faculteit Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit in Groningen is een project gestart om senioren meer aan het bewegen te krijgen en wat nog belangrijker is aan het bewegen te houden. Het project kreeg de rare naam GALM, wat staat voor Groninger Actief Leven Model.

In dit project worden senioren uitgenodigd voor een fittest en aan de hand van de uitslag van deze test wordt hen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een introductiecursus bewegen.

Na deze introductie kan de groep verder sporten onder de naam GALMGROEP en meestal wordt dan aansluiting gezocht bij een sportvereniging. In Eemnes is dit de Eemnesser Gymnastiekvereniging.

Een GALMGROEP biedt dus sportief niet actieve mensen van 55 jaar en ouder de mogelijkheid om te sporten. Onder leiding van een sportdocent met kennis van- en affiniteit met de doelgroep wordt er wekelijks een uur gesport. Verschillende sporten passeren de revue waarbij de regels indien nodig worden aangepast. Naast teamsporten komen ook andere sportactiviteiten aan bod, zoals aerobics, dans, alternatieve spelen enz.

Een les bestaat uit een stevige warming-up gevolgd door een techniek-onderdeel. Aansluitend wordt er een spel gespeeld en de les wordt afgesloten met een cooling down, waarbij soms de buik- en andere spieren nog even aan het werk worden gezet. Na afloop van de les bestaat er de mogelijkheid om met elkaar nog wat te drinken.

Een GALMGROEP heeft niet alleen het doel om fitter te worden, ook het sociale aspect is belangrijk. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten en het samen sporten kan veel plezier opleveren. Een goede les is een les waarbij de deelnemers met een goed gevoel weggaan en uitzien naar de volgende week.

De Eemnesser Gymnastiekvereniging (EGV) biedt naast haar vele andere sportieve mogelijkheden, senioren de kans om deel te nemen aan zo’n GALMGROEP. Bent U 55 jaar of iets ouder, dan zou een GALMGROEP een mooie gelegenheid kunnen bieden om sportief bezig te zijn. U bent van harte welkom.