Opzeggen

Opzegging is 2 keer per jaar mogelijk; voor 31 december en voor 1 juli kunt u dit melden bij de ledenadministratie.

Bij tussentijdse opzegging blijft u de contributie en bondscontributie verschuldigd.
U ontvangt van de EGV een bevestiging dat het lidmaatschap is opgezegd.

U kunt de opzegging mailen naar: ledenadministratie@egveemnes.nl