Tarieven

Uren/week € per maand (auto. incasso)
Jeugd 2.5 -15 jaar 1 uur € 16,50
Jeugd 4-15 jaar 2 uur € 30,00
Turnen vanaf 16 jaar (senioren) 1 uur € 18,50
Selectieturnen 2 uur (ma) € 30,00
Selectieturnen 3 uur (za) € 40,00
Selectieturnen 4 uur (ma+za) € 50,00
Selectieturnen 5 uur (ma+za) € 60,00
Selectieturnen 6 uur (ma+za) € 65,00
Trimmen Dames 1 uur € 18,50
Trimmen Dames en Heren 1,5 uur
Galm voor senioren 1 uur € 18,50
Administratiekosten
Bij inschrijving € 7,50
Bij betaling anders dan automatische incasso € 2,00
Bondscontributie (2017)
Jeugd 4-15 jaar €2 p.m*
16 jaar en ouder € 2.50 p.m*

*zit verwerkt in de maandeijkse contributie

 

Bekijk hier het huishoudelijk reglement