Betalingsinformatie

Op de BALV van 10 november 2016 is besloten om met ingang van 1 – 1 – 2017 de Bondscontributie per maand te incasseren. Voor jeugdleden tot 15 jaar is dit €2 p.m extra en voor leden vanaf 15 jaar is dit €2.50 p.m extra.

* Wij werken met een sportseizoen van 10 maanden. Uw betaald daarom maar voor 10 maanden contributie (sept. t/m jun.).

Bondscontributie

– De contributie wordt door de ALV vastgesteld.

– De bondscontributie wordt jaarlijks door de bond in december vastgesteld. De bondscontributie wordt vanaf 1-1-2017 per maand geïncasseerd.

Automatische incasso

De automatische incasso wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Korting

Vanaf het 3e jeugd gezinslid geldt een korting van 50%, verrekend op de laagste contributie.